Področje delovanja

Področje delovanja

Prostovoljno gasilsko društvo Oplotnica skrbi za požarno varnost na področju 21-ih zaselkov občine Oplotnica, ki zajemajo 33,15 km2 površin in naseljuje približno 4.123 prebivalcev.

Največje in hkrati središčno naselje je Oplotnica (1.397 prebivalcev).

(Oplotnica, Pobrež, Dobriška vas, Dobrova pri Prihovi, Zgornje Grušovje, Prihova, Raskovec, Straža pri Oplotnici, Okoška Gora, Ugovec, Zlogona Gora, Zlogona vas, Čadram, Lačna Gora, Koritno, Božje, Kovaški Vrh, Brezje pri Oplotnici, Malahorna, Markečica in Gorica pri Oplotnici)