Uporavni odbor

Upravni odbor

Predsednik: PITROF Slavko
Namestnik predsednika: VIŠIČ Franc
Poveljnik: ČOH Miran
Tajnik: REGORŠEK Anja
Blagajnik: POTNIK Boris
Predstavnica za članice: ČOH Stanka
Predstavnica za mladino: RAMŠAK Suzana
Predstavnik za veterane: POTOČNIK Ivan
Član: FRIDRIH Matej
Član: ZALOŽNIK Gregor
Član: RAMŠAK Jernej
Član: OČKO Benjamin
Član: GOSNIK Stanislav
Član: GOSNIK Alojz
Član: LIPUŠ Danijel

Nadzorni odbor

Predsednik: ČREŠNAR Jožef
Član: KLINC Anton
Član: VALENČAK Janez

 

 

 

 

 

 

 

Disciplinska komisija

Predsednik: KOLAR Franc
Član: BREČKO Janko
Član: ADAM Robert

 

 

 

 

 

 

 

Ostalo

GRADBENI ODBOR

Predsednik: KLINC Anton
Član: GOSNIK Alojz
Član: KOZAR Andraž
Član: HRIBERNIK Tomaž
Član: GORENAK Klemen
Član: GOŠNJAK Anton
Član: LIPUŠ Daniel

 

 

 

 

 

 

 

OSTALO:

Hišnik: KOPRIVNIK Jože
Fotograf 1: VINTER Tina
Fotograf 2: ČOH Jana
Računalničar: KLANČNIK Matjaž
Elektrikar 1: DOVNIK Aleksander
Elektrikar 2: ARNUŠ Miran
Praporščak 1: LESKOVAR Stanislav
Praporščak 2: VIDEČNIK Vladimir
Vodja tekmovanj: ČOH Miran