Uporavni odbor

Upravni odbor

Predsednik: PITROF Slavko
Nam. predsednika: VIŠIČ Franc
Poveljnik: ČOH Miran
Tajnik: REGORŠEK Anja
Blagajnik: POTNIK Boris

Pred. za članice: ČOH Stanka
Pred. za mladino: PITROF Sara
Pred. za veterane: POTOČNIK Ivan
Član: FRIDRIH Matej
Član: ZALOŽNIK Gregor

Član: RAMŠAK Jernej
Član: OČKO Benjamin
Član: GOSNIK Stanislav
Član: GOSNIK Alojz
Član: LIPUŠ Danijel
Gospodar: KOPRIVNIK JOŽE

Nadzorni odbor

Član: KLINC Anton

Predsednik: ČREŠNAR Jožef

Član: VALENČAK Janez

Disciplinska komisija

Predsednik: KOLAR Franc
Član: VIDEČNIK Vladimir
Član: ADAM Robert

Ostalo

GRADBENI ODBOR

Predsednik: KLINC Anton
Član: OČKO Benjamin
Član: GOSNIK Alojz
Član: KOZAR Andraž
Član: HRIBERNIK Tomaž
Član: GORENAK Klemen
Član: LIPUŠ Daniel

OSTALO:

Gospodar: KOPRIVNIK Jože
Fotograf: ZALOŽNIK Jana
Računalničar: KLANČNIK Matjaž
Elektrikar 1: RAMŠAK Jernej
Elektrikar 2: DOVNIK Aleksander
Praporščak 1: LESKOVAR Stanislav
Praporščak 2: VIDEČNIK Vladimir
Vodja tekmovanj: ČOH Miran