106. zbor članstva v znamenju menjave vodstva

Posted on Posted in Novice
106. redni občni zbor našega društva je potekal v soboto, 20. januarja. Prisostvovalo je okoli 150 članov in gostov. Prisluhnili smo poročilom predsednika, poveljnika, blagajnika, mladine in odborov, v katerih je bilo predstavljeno delovanje društva. V razpravah smo bili sklepčni in enotni, da se je delalo dobro in da je bilo leto 2017 za naše društvo uspešno. Predstavljen je bil tudi plan dela za leto 2018. Osrednja pozornost je bila namenjena menjavi vodstva. Leto 2018 je namreč v gasilskih vrstah volilno leto. Oplotniški gasilci smo tako dobili novega predsednika Slavka Pitrofa in novega poveljnika Mirana Čoha. Staremu vodstvu smo se za opravljeno delo zahvalili s podelitvijo listin o častnem predsedniku, ki je postal Jože Črešnar in častnemu poveljniku Alojzu Gosniku. Podeljena so bila tudi številna odlikovanja, napredovanja in priznanja, ki naj bodo vsem prejemnikom motivacija za nadaljnjo izpopolnjevanje v gasilskih vrstah. K besedi smo povabili tudi goste. Čestitke, pohvale, zahvale in vzpodbudne besede so nam namenili župan Matjaž Orter, predstavnik GZ Slovenska Bistrica ter člani drugih gasilskih in domačih društev. Ob koncu so se naši člani A, udeleženci olimpijade v Villachu z majhno pozornostjo zahvalili vsem, ki so jim na tej poti najbolj pomagali. Sledilo je prijetno druženje.