107. OBČNI ZBOR PGD OPLOTNICA

Posted on Posted in Novice

107. OBČNI ZBOR PGD OPLOTNICA

Zadnja januarska sobota je bila namenjena rednemu občnemu zboru, na katerem smo pregledali dosežke lanskega leta in si zadali naloge za letos.

Letošnji občni zbor smo zaradi prostorske stiske v gasilskem domu prvič izvedli v dvorani Rudija Žnidariča v KTC Oplotnica. Stotim domačih gasilcem so se pridružili župan Občine Oplotnica Matjaž Orter, predsednik GZSB Franc Ačko, direktor občinske uprave Aleš Hren, župnik Davorin Vreča, predstavniki 16 gasilskih društev ter predstavniki domačih društev.

Zbrane gasilke, gasilce in goste je uvodoma nagovoril in pozdravil predsednik PGD Oplotnica Slavko Pitrof. Sledila je izvolitev delovnega predsedstva.

V nadaljevanju smo prisluhnili poročilu predsednika, poveljnika, blagajnika, mladine, nadzornega sveta in verifikacijske komisije.

Predsednik nas je spomnil na vse aktivnosti, ki smo jih izpeljali oziroma jim prisostvovali v letu 2018. Izstopa zagotovo delovna akcija sanacije strehe, kjer so člani opravili kar 840 ur. Vsem skupaj se je zahvalil za pomoč pri uresničevanju vseh zastavljenih ciljev in svoj govor končal z besedami, da smo s skupnimi močmi nepremagljivi. Kar smo in še bomo zagotovo dokazali.

Poveljnik društva je predstavil aktivnosti, ki smo jih izpeljali na operativnem področju. Posredovali smo na 18 intervencijah, kjer so bile v ospredju tehnične intervencije. Sicer pa smo v minulem letu  veliko pozornost namenili izobraževanju na vsakotedenskih srečanjih operativne, na tečajih v izobraževalnih centrih, organizirali smo nekaj vaj z gasilci ostalih društev, organizirali smo tečaj za operativnega gasilca in se udeleževali tekmovanj. Operativci smo v letu 2018 skupaj opravili več kot 6500 ur.

Na podana poročila ni bilo nobenih pripomb in smo jih soglasno sprejeli. Prav tako smo soglasno sprejeli delovni in finančni plan za leto 2019.

Nadaljevali smo s podelitvijo priznanj, napredovanj in odlikovanj ter sprejemom novih članov.

Ob koncu uradnega dela smo k besedi povabili še goste. Izrečenih je bilo ogromno čestitk, pohval, zahval, vzpodbudni besed in dobrih želja za letošnje leto.

Družabni del smo do jutranjih ur nadaljevali v prostorih gasilskega doma.

Dodaj odgovor