108. občni zbor – v pričakovanju nove avtocisterne

Posted on Posted in Novice

108. občni zbor – v pričakovanju nove avtocisterne

V soboto, 25. januarja, je v dvorani Rudija Žnidariča v Oplotnici potekal 108. redni občni zbor PGD Oplotnica. Več kot stotim domačim gasilcem so se pridružili funkcionarji – župan Občine Oplotnica Matjaž Orter, direktor občinske uprave Aleš Hren, delegat GZSB Aleš Podlesnik, strokovni sodelavec za zaščito in reševanje Občine Oplotnica Branko Hojnik, častni predsednik PGD Oplotnica Jože Črešnar ter častni poveljnik PGD Oplotnica in poveljnik CZ Občine Oplotnica Alojz Gosnik.

Uvodoma nam je dobrodošlico zaželel predsednik Slavko Pitrof, z minuto molka smo se spomnili preminulega člana. Sledila je izvolitev delovnega predsedstva, ki je prevzelo vodenje zbora.

Delovanje društva v letu 2019 je povzel Slavko Pitrof, pregled operativnega delovanja je predstavil poveljnik Miran Čoh, blagajniško poročilo je podal Boris Potnik, delovanje mladine je orisala Julija Gosnik. Jože Črešnar je v imenu NO podal pozitivno mnenje o delu vodstva društva. Predsednik je predstavil še začrtan delovni in finančni plan za letošnje leto. Vsa poročila in plani so bili soglasno potrjeni.

V nadaljevanju so bila podeljena priznanja in značke za dolgoletno delo v društvu in operativi, zaslužnim članom smo podelili priznanja GZSB in odlikovanje GZS. Spomnili smo se vseh, ki so napredovali po činih in opravili različne specialnosti. Ob koncu podeljevanja smo čestitali še vsem, ki so v preteklem letu praznovali okrogli jubilej. Medse smo sprejeli še pet novih članov.

Ob koncu so nas pozdravili gostje, pozdrave iz svojih krajev so prinesli še predstavniki 16 gasilskih društev. Za dobro sodelovanje so se nam zahvalila lokalna društva.

»Pred nami je leto, ki bo za društvo zelo delavno. Verjamem, da bomo uspeli uresničiti cilje, ki smo si jih zadali in se bo zgodba o uspehu našega društva pisala tudi v prihodnje. Želim si, da še naprej delujemo enotno in se medsebojno spoštujemo.« so bile sklepne misli predsednika. Leto 2020 bo za nas zagotovo posebno, saj se bo uresničila naša velika želja, v garaže namreč prihaja nova avtocisterna.

Dodaj odgovor