Polnjenje bazenov

Posted on Posted in Novice

POLNJENJE BAZENOV

Pozdravljeni,

s strani pooblaščenega upravljalca vodovodnega sistema na območju občine Oplotnica smo prejeli obvestilo v zvezi s prevozi pitne vode za BAZENE.

Obveščamo vas, da ne izvajamo prevozev pitne vode za bazene.

Z gasilskim pozdravom
NA POMOČ


OBVESTILO:

Zaradi hidroloških razmer na sistemu oskrbe s pitno vodo Oplotnica-Kebelj, vam kot upravljalec sistema sporočamo, da je prepovedan vsak odjem pitne vode iz sistema in hidrantnega omrežja z gasilskimi in drugimi cisternami za PREVOZE VODE V PRIVATNE IN DRUGE VODOVODNE SISTEME. 

Hidranti se smejo uporabljati samo za gašenje požarov in druge intervencije ob naravnih in drugih nesrečah na obravnavanem območju.

S skupnimi močmi moramo v obdobju pomanjkanja vode zagotoviti prednostno uporabo PITNE VODE  za nujne in osnovne potrebe gospodinjstva na območju našega upravljanja.

Dodaj odgovor